FANDOM


Homoseksualizm (z greki ὁμόιος homoios = taki samrówny oraz z łac. sexualis =płciowy), inaczej: homoseksualność – znaczenie słowa homoseksualizm w różnych kontekstach może być odmienne.

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne i Światowa Organizacja Zdrowia definiują homoseksualizm jako orientację seksualną jest to trwałe zaangażowanie psychoemocjonalne i pociąg seksualny do osób tej samej płci.

Homoseksualizm w Federacji Bosmańskiej Edit

Prezydent FB Paweł Sadowski zabronił homoseksualizmu w FB.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.