FANDOM


Parlament Bosmański – dwuizbowy parlament Bosmanii.

Parlament składa się z Dumy Państwowej oraz Senatu Kadencja parlamentu trwa 6 miesięcy. W jego skład może zostać wybrany obywatel Bosmańska, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 10 rok życia, dysponuje prawami wyborczymi. Deputowani do parlamentu mogą tworzyć frakcje. W skład każdej z frakcji musi wchodzić co najmniej 3 deputowanych.

Przed wstąpieniem na stanowisko deputowanego do Parlamentu wymagane jest złożenie przysięgi następującej treści: Przysięgam na wierność Bosmanii. Zobowiązuję się wszystkimi swoimi siłami bronić Bosmańska, dbać o dobro. Przysięgam przestrzegać Konstytucji oraz ustaw, wykonywać swoje obowiązki w interesie wszystkich rodaków. Odmowa złożenia przysięgi oznacza zrzeczenie się mandatu.


Skład Edit

Paweł Sadowski

Piotr Sadowski

Steve Rosarda

Benjamin Norris

Devon J.K.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.